ENGLISH

Styrelse

Styrelsen består av kårens ordförande, två vice ordföranden och sex ledamöter. 

I styrelsen sker mycket av det strategiska och operativa arbetet inom Samhällsvetarkåren. Styrelsen arbetar med administration, kommunikation, events, arbetsmarknadsfrågor och rekrytering. Tillsammans har styrelsen även arbetsgivarsansvar för heltidarna. Styrelsens främsta uppdrag är att genomföra verksamhetplanen, som varje år beslutas av fullmäktige. Utöver detta arbetar styrelsen nära verksamheten med kårens återkommande arrangemang och åtaganden. Man har ansvar för organisationen efter och inför fullmäktige och arbetar därför även beredande med beslut som fullmäktige ska fatta. Vidare beslutar styrelsen om policies, fyllnadsväljer studentrepresentanter på institutionsnivå, faställer projektplaner och följer upp kårens verksamheter samt stöttar heltidarna med vardagliga aktiviter som expeditionstider och liknande. Mötena sker varannan vecka med hela gruppen och däremellan i smågrupper.

Styrelsen 2020/2021 består av Kristina Måsbäck, Milla Marzelius, Karolina Boyoli, Johanna Granberg, Angelica Forsell, Sofia Zetterlund, Daniella Andersson, Afra Mukhtar och Joyce Banks.

Board

The board consists of the Student union's president and two vice-presidents as well as six students that are elected for one fiscal year.

 

The board works closely with the fulltimers with the day to day activities at the union and is preparatory for the Representative Assembly. This work involves and means dealing with questions closer to the operative work of the student union; such as concretisation and implementation of the action plan, voting in new student representatives at department level, keeping track of the fulltimers work environment, working with meeting the student unions yearly obligations and aspirations and establishing and reviewing the student unions policy documents. The board also prepares the decisions for the representative assembly that takes place twice a year. The board is active all year round.

 

To know more about the tasks set for the board see the statutes and by-laws.

The board of 2020/2021 consists of Kristina Måsbäck, Milla Marzelius, Karolina Boyoli, Johanna Granberg, Angelica Forsell, Sofia Zetterlund, Daniella Andersson, Afra Mukhtar och Joyce Banks.

Do you want to be in the Board of 20/21?