Sök till studentrepresentant 2020/2021!

På Lunds universitet har vi som studenter mycket makt. Där utbildningen planeras finns det möjligheter för studenterna att delta för att påverka. Som studentrepresentant får du påverka kursplaner, litteraturlistor, pedagogisk utveckling, jämställdhet och lika villkor, arbets- och studiemiljön, kvaliteten och mycket mer. Studentrepresentanterna väljs av kåren, och är en post vakant är det fritt fram att söka den.

 

Uppdragen finns i många olika storlekar och former. Du kan gå på möten alltifrån varje vecka eller två gånger per termin, och välja att jobba med alla frågor eller någon enstaka.

 

Som studentrepresentant får du också värdefulla erfarenheter att ta med dig för dina framtida jobb och uppdrag. Du får tidigt en insikt i myndighetsstyrning, organisationsutveckling, styrelsearbete och rättighetsfrämjande arbete.

Har du frågor? Kontakta pres.fak@samvetet.lu.se.