Kandidera till eventkoordinator 2020/2021

I rollen som eventkoordinator planerar och koordinerar du olika sociala evenemang för kårens medlemmar, exempelvis Slaget om Samvetet och den årliga balen. Du är ordförande i eventkommittén och har således mycket kontakt med aktiva medlemmar. Arbetet kräver att du ofta har igång flera projekt samtidigt. Till den här positionen välkomnar vi även sökanden som inte pratar svenska, men kunskaper i svenska är meriterande.

Läs mer om uppdraget i reglementet.​

Kvalifikationer

För att trivas i den här rollen behöver du vara organiserad, initiativtagande och flexibel. Du behöver också vara social, samarbetsvillig och vara bekväm med att leda grupper.

Goda kunskaper i engelska är ett krav (kunskaper i svenska är meriterande).

 

Meriterande

 • Goda kunskaper i svenska.

 • Erfarenhet av att arbeta i projekt

Instruktioner

Ansökningstiden är 6 mars kl. 10.00 - 20 mars kl.23.59.

 

Din ansökan ska innehålla både CV och ett personligt brev.

Det personliga brevet ska innehålla följande:

 • En kort presentation av dig själv och vilken post du söker

 • Tidigare relevanta erfarenheter

 • Varför du söker posten

 • Dina visioner för kåren

 

Ansökan sker via detta google formulär. Intervjuer kommer att hållas helgen den 21-22 mars, så det är väldigt viktigt att du är tillgänglig då. Ett utskick för intervjuer skickas ut senast den 19 mars. Se därför till att boka omgående. Vi vill även notera att doodle-formuläret inte skickar någon bekräftelse för bokad intervjutid, vilket innebär att du själv bär ansvaret att hålla koll på din egen tid. Skriv därför upp den så fort du bokat.

Candidate to Event Coordinator 2020/2021

 

The position as event coordinator involves planning and coordinating different kinds of social events for the members, such as Slaget om Samvetet and the annual ball. You are the chairperson of the event committee and have therefore a lot of contact with active members. The position requires that you often work with different projects at the same time. We welcome non-Swedish speakers to apply for this position, yet it is a merit if you speak Swedish.

Read more about the position in the by-laws.

Qualifications

In order to feel comfortable with this position you need to be organized, flexible as well as you enjoy taking initiative. Furthermore you need to be outgoing, cooperative and enjoy leading in a group setting. Excellent skills in English is required (and speaking Swedish is a merit).

 

Merits

 • Knowledge within the Swedish language is a merit as a large part of communication takes place in Swedish.

 • Experience within project management

Instructions

You can apply from 6th of March at 10.00 to the 20th of March at 23.59. Please note that the nominating function will be closed on the 13th of March at 23.59.

 

Your application should include both a CV and a personal letter.

The personal letter should contain the following:

 • A short presentation of yourself and what position you are applying for

 • Former relevant experiences

 • Reasons for applying

 • Your visions for the union

 

You apply by google forms, through this link: 

Interviews for the posts will be held in during the weekend of 23rd-24th of March, so it’s very important that you are available then. If we wish to hold an interview with you, we will contact you at the latest by 21th of March. We would therefore ask you too book an interview immediately. Vi also want to inform that doodle form, where you book your interview, does not send out confirmation of a booked time, which means that you are responsible to know your own time. Hence, we recommend you to write it down as soon as you book.