Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer granskar styrelsens arbete, och tillser att stadgan och andra styrdokument följs. Arbetet pågår löpande under verksamhetsåret, främst genom stöd till styrelsen, men också efter verksamhetsåret då verksamhetsberättelse och protokoll ska granskas. 

Läs mer om uppdraget i reglementet.

Posterna som verksamhetsrevisorer är vakanta för 2020/2021

Auditors

 

The auditors oversee and review the work of the board. They ensure that statutes and other steering documents are following and that decisions are taken in the right way.  

Read more about the work in the by-laws.

The positions as auditors are vacant for 2020/2021