Om studentrepresentation

Universiteten styrs genom styrelser, ledningsgrupper och andra arbetsgrupper. Det är genom dessa som din utbildning planeras och följs upp. I varje grupp finns det platser som är avsedda för studenter, alltså platser för studentrepresentanter.

Vad det innebär att vara studentrepresentant

Som studentrepresentant deltar du i gruppens arbete med samma rättigheter som lärarna. Det innebär att du går på mötena när du kallas till dem och läser handlingar i förväg. Det kan också innebära att du deltar på möten med andra studentrepresentanter för att förbereda dig, men detta beror lite på institution. Om du klickar på din institution på den här sidan, kommer du vissa fall kunna se hur ofta och länge olika grupper har möten. 

Som studentrepresentant är du också en del av ditt studieråd. Det innebär att alla studentrepresentanter vid samma institution samlas en gång i månaden inför varje institutionsstyrelsemöte och diskuterar vilka frågor man gemensamt ska driva för att förbättra utbildningen.

I kapitel 18 i reglementet hittar du en lista på åtaganden som studentrepresentant. Reglementet finns under Documents här på hemsidan.

Stöd till studentrepresentanter

Du får löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan sköta ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Några gånger per termin ordnar vi brunch där vi bjuder in någon intressant talare. Utbildningarna utformas eftersom studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studierådet.

Vilka olika studentrepresentationsuppdrag som finns

På din institution eller på fakulteten finns en mängd olika slags studentrepresentantuppdrag. Det finns studentplatser i bland annat institutionsstyrelser, biblioteksstyrelsen, kursplanegruppen, jämställdhetskommittéer, lokalkommittéer, valberedningar och budgetgrupper. Vilka grupper som finns varierar mellan institutionerna. Gå in på den här sidan för att se vad som finns på din institution.

Skillnaden mellan att vara ordinarie ledamot och suppleant

Ordinarie ledamöter får kallelse och handlingar till mötena och får gå på alla möten. Suppleanter får generellt bara gå på mötena om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan, men detta varierar lite mellan grupperna. Fråga vad som gäller i din grupp när du har klivit på ditt uppdrag. Generellt gäller att bara ordinarie ledamöter har rösträtt, och suppleanter har det enbart om någon ordinarie är borta och de deltar i dennes ställe.

Redan valda studentrepresentanter

Klicka dig in på din institution, ditt centrum eller samhällsvetenskapliga fakulteten på den här sidan för att se vilka som redan är valda till studentrepresentanter. 

Tack!

Som tack för ditt arbete får du förutom kompetensutvecklande bruncher möjligheten att gå på alla våra interna tack-aktiviteter. Du får tillgång till vårt kårhus Samvetet där du kan värma din mat, studera eller hänga med andra kåraktiva. Efter att du har fullgjort ditt uppdrag kommer du att tilldelas en medalj för din insats. I den mån du vill har du chansen att bli en del av Samhällsvetarkårens gemenskap och träffa och lära känna andra engagerade. Kanske är det du som i framtiden är kårens ordförande?