LUS valberedning

LUS är paraplyorganisationen för alla studentkårer i Lund. Varje kår vid Lunds universitet tillsätter en representant för att sitta i LUS valberedning. LUS valberedning leds av en redan tidigare utsedd ordförande. I LUS valberedning valbereder man de personer som sökt till LUS presidium inför nästa år och bereder även LUS studentrepresentanter.

Är du intresserad av rekrytering och att lära dig mer om hur studentinflytandet utanför Samhällsvetenskapliga fakulteten fungerar? Då är LUS valberedning något för dig!

Har du några frågor så kontakta pres.fak@samvetet.lu.se

Samhällsvetarkårens representant i LUS valberedning 2020/2021 är Alva Ericson.

LUS nominating council 

LUS is the umbrella organization for all student union in Lund. Each student union at Lund University elects one representative to LUS Nominating Council. LUS Nominating Council handles all candidacies to LUS presidium for the upcoming year, as well as all student representatives’ candidacies.

Are you interested in recruitment and how student representation works on a university level? Then this position is something for you!

If you have any questions please contact pres.fak@samvetet.lu.se

The Social Sciences Student Union's representative in LUS' nominating council 2020/2021 is Alva Ericson.