Valberedningen

Valberedningen består av en ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. 

Valberedningen bereder de val till förtroendeposter som genomförs av fullmäktige. Det innebär att de hanterar och granskar kandidatur, genom insamling, läsning, intervjuer och referenser. Därefter nominerar de den som de bedömer skulle göra jobbet bra. Valberedningen har också ett ansvar för att nomineringarna blir representativa och är jämställda. 

Läs mer om uppdraget i reglementet.

 

Nominating Council

The nominating council consists of one chairperson, four ordinary membersand two alternates.

The nominating council prepare the elections made by the representative assembly; meaning they interview candidates for internal positons of trust such as the board and the fulltimer positions. After this they nominate one person per position, or decide to poropse to leave it vacant, and present this to the representative assebly. Elections to the positions of trust are predominately held during spring, and this is when the nominating council is most active. To know more about the tasks set for the nominating council, read more inte the by-laws.

 

The nominating council is elected by the Representative Assembly, usually in the spring during the election period.

Read more about the nominating council's work in the by-laws.