Studentrepresentanter på Statsvetenskapliga institutionen

Institutionsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter: Sanela Lulic och 1 vakant post

Suppleanter: 2 vakanta poster

Jämställdhetskommitté:

Ordinarie ledamot: Elfva Barrio

Suppleant: Moa Andersson

Budgetkommittén:

Ordinarie ledamot: 1 vakant post

Suppleant: 1 vakant post

Verkar enbart i november/december.

Kursplanegruppen: 

Ordinarie ledamot: Cecilia Lovén

Suppleant: 1 vakant post

Ledningsgruppen för Politices kandidatprogrammet:

Ordinarie ledamöter: Danial Sohail och 1 vakant post

Suppleanter: 2 vakanta poster

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap:

Ordinarie ledamöter: Ellen Andreasson och Maria Post

Suppleanter: Viktor Sundt och 1 vakant post

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management:

Ordinarie ledamöter: Oskar Kindberg och 1 vakant post

Suppleanter: 2 vakanta poster